Калиброващи инструменти за CNC машини

Код Диаметър
/мм/
Материал
GWS50 50×20 Гранит
GWB50 50×20 Мрамор
GWS85 85×20 Гранит
GWB85 85×20 Мрамор

Описание

  • За фрезоване на плотове за мивки
  • Сегментни – за гранит
  • Брейзвани – за мрамор, варовик, изкуствен камък
  • Монтират се с адаптер ½ Газ. Реверсните отвори позволяват обръщане на инструмента след износване
  • За всички видове CNC машини