Политика за поверителност

Ние, „ИМН Абразиви“ ООД, ЕИК 201998511, със седалище и адрес на управление в България,
гр. София 1505, Район Слатина, ул. Братя Пешеви № 11, ап. 17 (Компанията ни), в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защитата на данните (ОРЗД, Регламент (ЕС) 2016/679), в сила от 25 май 2018 г., се ангажираме да осигурим съответствие с законодателството на ЕС и Р.България по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни ние обработваме, предвид което Ви предоставяме настоящата информация.

При осъществяване на контакт с нас чрез предвидената на сайта www.imnabrasive.com контактна форма, Вие ни предоставяте лични данни според предвидените полета за попълване. Целта за събиране на личните Ви данни е отговор и реакция на вашите запитвания. Ние обработваме личните Ви данни на основание вашето изрично съгласие само за посочената цел. Предоставянето на посочените лични данни е изцяло по Ваша преценка и желание. Ние ще съхраняваме данните Ви в срок до една година след получаването им, след което ще ги унищожим. При обработването на данните Ви, ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса).

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие като субект на тези данни, имате следните права: да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация относно обработването; да искате от нас коригиране, попълване, изтриване (право „да бъдеш забравен“) на лични данни; да искате от нас ограничаване на обработването; да направите възражение срещу обработването; да поискате личните данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат на Вас или на посоченото от Вас лице или организация; да оттеглите Вашето съгласие. Следва да бъдете информирани, че правата Ви като субекти на данните не са абсолютни, доколкото то се ограничават от правата и свободите на другите. В определени случаи ние можем да откажем упражняването на конкретно право, като отказът ни винаги трябва да е изричен, писмен и обоснован с конкретна нормативно установена причина. В случай, че желаете да отправите въпрос относно обработването на личните Ви данни, да упражните ваше право или да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено по настоящата форма за контакт или по посочените данни за контакт с администратора на лични данни или на ел.поща : office@imnabrasive.com.Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

Отделно от горните права, Вие имате абсолютното право да подавате жалби свързани с обработването на личните Ви данни, обработването на Ваше искане и обжалване от Ваша страна, относно начина на обработване на жалбите. Жалбите си можете да подавате направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).***