Изберете страница

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проектното предложение: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-5638-C01

Бенефициент: «ИМН Абразиви» ООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., oт които 50 000 лв. Европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.08.2021 г.
Край: 26.11.2021 г